Broker Vamal

Experiența acumulată ne permite să organizăm vamuirea marfurilor în conformitate cu normele internaționale și siguranța garantată a încărcăturii în timpul transportului.

Serviciile vamale furnizate de Gamma Logistics este un lucru de echipă coordonată a brokerilor vamali autorizați, care vă vor ajuta cu plăcere în procesul de procesare a tuturor documentelor necesare. Vastă experiență și specialiști prietenoși vă stau întotdeauna la dispoziție.

Oferim servicii de broker vamal pentru importul și exportul mărfurilor în toate direcțiile și prin toate mijloacele de transport.

Portofoliul de servicii include:

Vamuirea marfurilor de import / export

  • Autorizare temporară de import / export
  • Obținerea carnetelor ATA
  • Importuri preferențiale / scutite de taxe
  • Antrepozit vamal
  • Formalități de transit / proceduri vamale la import
  • Vămuirea mărfurilor conform condițiilor DDP

Brokeri vamali (declarați) - aceasta este Gamma Logistics, care vă ajută să parcurgeți procedurile vamale obligatorii în Moldova, să plasați orice marfă în regim.

Procedura de vămuire este supusă tuturor mărfurilor transportate peste granița vamală, indiferent de tipul de transport internațional de mărfuri (transport rutier, aerian, maritim, transporturi feroviare sau multimodal).

Brokerajul vamal este asociat cu concepte precum: "vămuire", "proceduri vamale", "declarație", " proceduri vamale la import sau export", precum și „transportul de marfuri” si „servicii de transport

Toți cei care sunt angajați în transportul de marfă sub orice formă și volum peste graniță ar trebui să întocmească documente vamale, să parcurgă procedura de inspecție vamală și procedura - vămuire - aceasta este o serie de măsuri care sunt necesare pentru trecerea mărfurilor peste graniță. Adesea, vămuirea mărfurilor, care reprezintă în mod inerent o serie de formalități, este asociată cu documentația.

Scopul autorizației vamale este eliberarea mărfurilor prin vamă la trecerea frontierei, cu respectarea tuturor cerințelor legislației vamale din Republica Moldova și plata plăților vamale necesare la importul sau exportul mărfurilor de pe teritoriul vamal, cu furnizarea tuturor permiselor necesare. Aceste cerințe depind de tipul de participant la activitățile de comerț exterior și de mărfuri care traversează frontiera.

Aceasta este cea mai importantă etapă în livrarea (transportul) internațional de mărfuri, iar o valoare importantă este și grupul de produse din care fac parte mărfurile transferate. Pentru specialiștii companiei noastre, obiectivul vămuirilor este de a facilita circulația mărfurilor peste granița vamală și de vămuire la vamă pentru o utilizare ulterioară vizată de către un participant la activitatea economică străină. Ajutăm la determinarea corectă a grupului de mărfuri, la calcularea plăților vamale, la trimiterea și eliberarea mărfurilor în vama Clasificarea mărfurilor pentru vămuire se realizează în conformitate cu Nomenclatorul de mărfuri.

Compania de expediere Gamma Logistics oferă servicii de broker vamal în toate direcțiile dinspre / către țările CSI, Europa și Asia.

Un angajat competent va răspunde prompt la solicitarea dvs. prin tel: +373 22 803 006

 

Your message was successfully sent.